Oregon Lottery Results

Powerball
02 03 14 40 51 PB:24 x3
Sat Aug 8, 2020
MEGA Millions
08 22 29 43 56 MB:09 x4
Tue Aug 11, 2020
Megabucks
04 15 21 38 43 48
Mon Aug 10, 2020
Win for Life
04 10 52 69
Mon Aug 10, 2020
Lucky Lines
01 08 09 15 FREE 18 21 25
Tue Aug 11, 2020
Pick 4 1PM
9 9 9 5
Tue Aug 11, 2020
Pick 4 4PM
1 9 5 1
Tue Aug 11, 2020
Pick 4 7PM
4 3 7 6
Tue Aug 11, 2020
Pick 4 10PM
4 9 8 1
Tue Aug 11, 2020